Пейзажи

Преглед
Пейзажи #01 Пейзажи #02 Пейзажи #03 Пейзажи #04 Пейзажи #05 Пейзажи #06 Пейзажи #07 Пейзажи #08 Пейзажи #09 Пейзажи #10 Пейзажи #11 Пейзажи #12 Пейзажи #13 Пейзажи #14 Пейзажи #15 Пейзажи #16 Пейзажи #17 Пейзажи #18 Пейзажи #19 Пейзажи #20 Пейзажи #21 Пейзажи #22

Георги Станчев - Гео работи в много широк спектър от стилове, но определено в неговата палитра преобладават импресионистични вдъхновения - предимно в пейзажите и натюрмортите.