Абстракции

Преглед
Абстракции #01 Абстракции #02 Абстракции #03 Абстракции #04 Абстракции #05 Абстракции #06 Абстракции #07 Абстракции #08 Абстракции #09 Абстракции #10 Абстракции #11 Абстракции #12 Абстракции #13 Абстракции #14 Абстракции #15 Абстракции #16 Абстракции #17 Абстракции #18 Абстракции #19 Абстракции #20 Абстракции #21 Абстракции #22 Абстракции #23 Абстракции #24 Абстракции #25 Абстракции #26 Абстракции #27 Абстракции #28

Картините на Георги Станчев - Гео се отличават със своя оригинален сюжет и наситен колорит. Неговите платна грабват вниманието с виртуозно нахвърлените петна с четка и пастьозните напластявания с шпатула на определени места. На базата на своята дългогодишна работа с маслените бои и опита си, той е усвоил много добре тази техника и цветови гами.