Други картини

Преглед
Картини #01 Картини #02 Картини #03 Картини #04 Картини #05 Картини #06 Картини #07 Картини #08 Картини #09 Картини #10 Картини #11 Картини #12 Картини #13 Картини #14 Картини #15 Картини #16

Някои от фигуралните композиции на Георги Станчев - Гео са реалистично-мистични, други са по-абстрактни, трети са почти сюрреалистични, пречупени през неговата индивидуалност и уникално светоусещане.